KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR IJAZAH PERTAMA DALAM NEGARA | PEJABAT BURSAR
» PERKHIDMATAN » KADAR » KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR IJAZAH PERTAMA DALAM NEGARA

KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR IJAZAH PERTAMA DALAM NEGARA

KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR DALAM NEGARA
SEMESTER 1 SESI 2019/2020
           
BIL PROGRAM KOD
PROGRAM
Jumlah sem  Yuran Semester 1 
1 Bacelor Kaunseling 42 8      2,345.00
2 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 42 8      2,345.00
3 Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling 46 8      2,345.00
4 Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama) 45 8      2,345.00
5 Bacelor Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 47 8      2,345.00
6 Bacelor Muzik  73-1 8      2,345.00
7 Bacelor Pengajian Pengguna 82 8      2,345.00
8 Bacelor Perakaunan* 53 8      2,545.00
9 Bacelor Pentadbiran Perniagaan* 61 8      2,545.00
10 Bacelor Ekonomi* 62 8      2,545.00
11 Bacelor Komunikasi 75 7      2,345.00
12 Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris) 78 7      2,345.00
13 Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) 78 7      2,345.00
14 Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa Mandarin 78 7      2,345.00
15 Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa Arab 78 7      2,345.00
16 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu) 79 7      2,345.00
17 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris) 80 7      2,345.00
18 Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa Perancis 96 7      2,345.00
19 Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa Jerman 97 7      2,345.00
         
  SAINS GUNAAN      
20 Bacelor Sains Pertanian 30 8      2,455.00
21 Bacelor Pertanian (Akuakultur) 94 8      2,455.00
22 Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 95 8      2,455.00
23 Bacelor Sains Perniagaantani 33-1 8      2,455.00
24 Bacelor Sains Hortikultur 54 8      2,455.00
25 Bacelor Sains Pengurusan Perladangan 107 8      2,455.00
26 Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga) 41 8      2,455.00
27 Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 40 8      2,455.00
28 Bacelor Sains Perhutanan 31 8      2,455.00
29 Bacelor Sains Taman dan Rekreasi 100 8      2,455.00
30 Bacelor Sains Teknologi Kayu 93 8      2,455.00
31 Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer) 48A 8      2,455.00
32 Bacelor Sains Komputer (Multimedia) 48B 8      2,455.00
33 Bacelor Kejuruteraan Perisian 48D 8      2,455.00
34 Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) 48C 8      2,455.00
35 Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi 102 8      2,455.00
36 Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)* 57 8      2,655.00
37 Bacelor Sains (Pemakanan Dan Kesihatan Komuniti)* 58 8      2,655.00
38 Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran Dan Pekerjaan)* 77 8      2,655.00
39 Bacelor Kejururawatan* 87 8      2,590.00
40 Bacelor Sains (Dietetik)* 90 8      2,655.00
41 Bacelor Sains Dan Teknologi Makanan 37 8      2,455.00
42 Bacelor Sains (Pengajian Makanan) 71 8      2,455.00
43 Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 108 8      2,455.00
44 Bacelor Senibina Landskap* 70 8      2,655.00
45 Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)* 83 8      2,655.00
46 Bacelor Sains Senibina* 106 7      2,655.00
47 Bacelor Sains Pembangunan Manusia 44-1 8      2,455.00
48 Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia) 76 8      2,455.00
49 Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dan Pengurusan 85-1 8      2,455.00
50 Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dan Teknologi Maklumat 86-1 8      2,455.00
51 Bacelor Pengurusan Alam Sekitar 92 8      2,455.00
52 Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar 99 8      2,455.00
53 Bacelor Sains (Kepujian)  Biologi Sel dan Molekul 105 8      2,455.00
54 Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian* 114 8      2,655.00
55 Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian * 115 8      2,655.00
56 Bacelor Sains Bahan dengan Kepujian * 116 8      2,655.00
57 Bacelor Sains Instrumentasi dengan Kepujian* 117 8      2,655.00
58 Bacelor Sains (Kepujian)  Mikrobiologi 104 8      2,455.00
59 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi 36 8      2,455.00
60 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik 36 8      2,455.00
61 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia 36 8      2,455.00
62 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik 36 8      2,455.00
63 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik 36 8      2,455.00
64 Bacelor Sains Bioindustri -UPMKB 69S 8      1,889.50
65 Bacelor Sains Perhutanan (Perhutanan Ladang) - UPMKB 31S 8      1,889.50
66 Bacelor Pertanian (Akuakultur) - UPMKB 94S 8      1,889.50
67 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan - UPMKB   8      1,889.50
         
  SAINS TULEN      
68 Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian* 112 8      2,615.00
69 Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian* 111 8      2,615.00
70 Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian* 109 8      2,615.00
71 Bacelor Sains  Matematik dengan Kepujian* 110 8      2,615.00
72 Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian* 113 8      2,615.00
73 Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia 103 8      2,415.00
         
  TEKNIKAL      
74 Bacelor Kejuruteraan Awam dengan Kepujian* 50 8      2,695.00
75 Bacelor Kejuruteraan  Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian* 63 8      2,695.00
76 Bacelor Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian* 64 8      2,695.00
77 Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem dengan Kepujian* 65 8      2,695.00
78 Bacelor Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian* 98 8      2,695.00
79 Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian* 67 8      2,695.00
80 Bacelor Kejuruteraan Proses dan Makanan dengan Kepujian* 68 8      2,695.00
81 Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan Kepujian* 74 8      2,695.00
         
  PERUBATAN      
82 Doktor Perubatan Veterinar*   32 10      2,845.00
83 Doktor Perubatan* 72 10      2,845.00
         
         
*Kadar yuran adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa      

 

 PECAHAN KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM BACELOR DALAM NEGARA  
SESI 2019/2020  
         
A YURAN TIDAK BERULANG (DIBAYAR SEKALI SAHAJA BAGI PELAJAR BARU)
  KETERANGAN  KOD   UPM KAMPUS SERDANG   UPM KAMPUS BINTULU 
  YURAN DAFTAR 1420                                            85.00                                          85.00
  TABUNG  KEBAJIKAN PELAJAR 1421                                            10.00                                          10.00
  BAYARAN PELBAGAI 1422                                              5.00                                             5.00
  YURAN KOMPUTER 1423                                          100.00                                        100.00
  YURAN KENDERAAN 1424                                            20.00                                          20.00
  YURAN ALUMNI 1491                                          100.00                                        100.00
  YURAN SUAIKENAL 2420                                          190.00                                        190.00
  YURAN PEMERIKSAAN PERUBATAN 1419                                            65.00                                                 -  
  JUMLAH A                                            575.00                                        510.00
         
B YURAN BERULANG SETIAP SEMESTER
       UPM KAMPUS SERDANG   UPM KAMPUS BINTULU 
  INSURAN 1421                                              6.50                                             6.00
  YURAN PENGANGKUTAN 1426                                            75.00                                                 -  
  YURAN MAKMAL 1430                                            22.50                                          22.50
  YURAN KESIHATAN 1431                                            60.00                                          60.00
  KAD MEAL PLAN * 1434                                          425.00                                                 -  
  YURAN PERPUSTAKAAN 1440                                            50.00                                          50.00
  YURAN KOKURIKULUM 1450                                            50.00                                          50.00
  YURAN KOLEGIAT 2431                                            17.00                                          17.00
         
  JUMLAH B                                            706.00                                        205.50
         
C YURAN PELAJARAN - MENGIKUT BIDANG
       UPM KAMPUS SERDANG   UPM KAMPUS BINTULU 
  SASTERA  1432                                          550.00                                        550.00
  SAINS TULEN 1432                                          620.00                                        620.00
  SAINS GUNAAN 1432                                          660.00                                        660.00
  TEKNIKAL 1432                                          700.00                                        700.00
  PERUBATAN 1432                                          850.00                                        850.00
         
D BAYARAN ASRAMA
       UPM KAMPUS SERDANG   UPM KAMPUS BINTULU 
  KOLEJ KEDIAMAN 2430/2490                                          504.00                                        504.00
  YURAN PEMBANGUNAN 2431                                            10.00                                          10.00
         
E KESELURUHAN YURAN PENGAJIAN (SEM PERTAMA) DENGAN PENGINAPAN MENGIKUT BIDANG (A+B+C+D)
  BIDANG    UPM KAMPUS SERDANG   UPM KAMPUS BINTULU 
  SASTERA                                          2,345.00                                     1,779.50
  SAINS TULEN                                         2,415.00                                     1,849.50
  SAINS GUNAAN                                         2,455.00                                     1,889.50
  TEKNIKAL                                         2,495.00                                     1,929.50
  PERUBATAN                                         2,645.00                                     2,079.50
         
         
  KAD MEAL PLAN * Hanya dicaj pada semester pertama & kedua sahaja (Kampus Serdang)
  YURAN PEMERIKSAAN KESIHATAN** Dicaj pada semua pelajar kecuali pelajar Program Bacelor Kejururawatan
    & pelajar yang mendaftar di UPMKB  
  YURAN BOOK PLAN RM200 - Dikenakan bagi program yang bertanda *

Kemaskini:: 14/10/2019 [aini_abd]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT BURSAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
CVBUPAS~