DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

REVENUE
1
PAYMENT INFORMATION
2
CASH BOOK APPLICATION FORM
3
COUPON APPLICATION FORM
4
QUOTATION

FEES PAYMENT METHOD
5
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
6
FEES PAYMENT METHOD
7
JOMPAY METHOD (MALAY)
8
JOMPAY METHOD
9
BANKSLIP METHOD (MALAY)
10
BANKSLIP METHOD
11
CIMBClicks METHOD (MALAY)
12
CIMBClicks METHOD
13
DIRECT DEBIT FORM

FORMAT DOKUMENTASI
14
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
15
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
16
DOKUMEN TENDER BEKALAN
17
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
18
FORMAT CAGARAN KESELAMATAN
19
DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN
20
DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN
21
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
22
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
23
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
24
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
25
E-BIDDING TENDER DOCUMENT (SUPPLY)
26
E-BDDING QUOTATION DOCUMENT (SUPPLY)
27
E-BIDDING QUOTATION DOCUMENT (SERVICES)

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
28
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM
29
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT

DOKUMEN BERKAITAN GST
30
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
31
GST LIST OF SUNDRY GOODS
32
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
33
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
34
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
35
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
36
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
37
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
38
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
39
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
40
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 19.09.2017

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
41
DESCRIPTION
42
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
43
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
44
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
45
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
46
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
47
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
48
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
49
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
50
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
51
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
52
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
53
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
54
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
55
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
56
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
57
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
58
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
59
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
60
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
61
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
62
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
63
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
64
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
65
FAMS REGISTRATION FORM
66
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
67
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
68
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
69
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
70
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018

DOKUMEN PEROLEHAN
71
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
72
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
73
ATTACHMENT K
74
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
75
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
76
LIST OF QUOTATION B NOTICE
77
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
78
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
79
LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
80
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
81
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
82
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
83
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
84
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
85
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
86
FLOW OF CHARTS OF ERO SYSTEM
87
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
88
BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN UNTUK PTJ

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
89
SUPLLY AGREEMENT
90
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT
91
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
92
SECURITY SERVICES AGREEMENT
93
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
94
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
95
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
96
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
97
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
98
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
99
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
100
COMPUTER LOAN FORM
101
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
102
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
103
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
104
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
105
CHART

PEKELILING BURSAR 2017
106
PB 1/2017
107
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
108
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
109
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
110
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
111
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
112
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
113
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
114
KAEDAH PEMBAYARAN
115
MAKLUMAT BAYARAN
116
PENGUMUMAN
117
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
118
SURAT PENDAFTARAN GST
119
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

PAYMENT GATEWAY
120
PROCESS FLOW CHART
121
MANUAL REGISTRATION PROJECT
122
HOW TO CONNECT YOUR SYSTEM
123
EXAMPLE PROJECT WEB LINK

5s
124
Garis Panduan

BURSAR CIRCULAR 2018
125
BURSAR CIRCULAR 2018 : UNIVERSITY ASSETS MANAGEMENT PROCEDURE
126
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
127
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
128
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
129
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466208
0386560160
C1519559090