DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN PEROLEHAN
1
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
2
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
3
ATTACHMENT K
4
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
5
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
6
LIST OF QUOTATION B NOTICE
7
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
8
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
9
LETTER OF AWARD
10
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
11
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
12
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
13
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
14
Makluman Penting (Notis Pembekal)

KEWANGAN STAF
15
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
16
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
17
COMPUTER LOAN FORM
18
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
19
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
20
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
21
STAFF LIST

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
22
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

ASSET MANAGEMENT
23
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
24
USER ID FORM
25
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
26
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
27
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
28
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
29
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
30
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
31
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
32
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
33
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
34
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
35
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
36
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
37
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
38
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
39
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
40
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
41
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
42
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
43
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
44
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM
45
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
46
SUPLLY AGREEMENT
47
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT
48
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
49
SECURITY SERVICES AGREEMENT
50
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
51
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
52
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
53
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
54
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
55
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
56
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
57
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 19.09.2017

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
58
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

DOKUMEN BERKAITAN GST
59
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
60
GST LIST OF SUNDRY GOODS
61
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
62
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)

REVENUE
63
PAYMENT INFORMATION
64
CASH BOOK APPLICATION FORM
65
COUPON APPLICATION FORM
66
QUOTATION

FORMAT DOKUMENTASI
67
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
68
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
69
DOKUMEN TENDER BEKALAN
70
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
71
FORMAT CAGARAN KESELAMATAN
72
DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN
73
DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN
74
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
75
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
76
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
77
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
78
E-BIDDING TENDER DOCUMENT (SUPPLY)
79
E-BDDING QUOTATION DOCUMENT (SUPPLY)
80
E-BIDDING QUOTATION DOCUMENT (SERVICES)

FEES PAYMENT METHOD
81
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
82
FEES PAYMENT METHOD
83
JOMPAY METHOD (MALAY)
84
JOMPAY METHOD
85
BANKSLIP METHOD (MALAY)
86
BANKSLIP METHOD
87
CIMBClicks METHOD (MALAY)
88
CIMBClicks METHOD
89
DIRECT DEBIT FORM

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
90
DESCRIPTION
91
LAMPIRAN 1

ORGANISATION CHART
92
CHART

Dokumen Hasil 2017
93
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
94
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
95
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
96
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
97
KAEDAH PEMBAYARAN
98
MAKLUMAT BAYARAN
99
PENGUMUMAN
100
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
101
SURAT PENDAFTARAN GST
102
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

PAYMENT GATEWAY
103
PROCESS FLOW CHART
104
MANUAL REGISTRATION PROJECT
105
HOW TO CONNECT YOUR SYSTEM
106
EXAMPLE PROJECT WEB LINK
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466208
0386560160
C1506235235