| BURSAR OFFICE
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

23 Apr 2019

SH29/201962112)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA CORE SWITCH RANGKAIAN KOMPUTER DI FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

23 Apr 2019

SHB/BPOB/026/201912226)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DUA 2) UNIT MESIN FOTOKOPI DI BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK UPM UNTUK TEMPOH 2 TAHUN
CLOSING DATE

25 Apr 2019

SH30/201913046)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA 2) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

25 Apr 2019

SH31/20196208600)

SEBUT HARGA MEMBEKAL SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN RANGKAIAN ICT DI PUSAT KECEMERLANGAN KOMUNIKASI, MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF, FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

02 May 2019

T21/201914005)

TENDER PERKHIDMATAN MEDICAL MALPRACTICE INDEMNITY INSURANCE CLAIM MADE BASIS) DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

02 May 2019

T22/201914005)

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH `REAGENT` BESERTA SEWAAN PERALATAN UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK PATOLOGI FULL BLOOD COUNT AND BLOOD FILM MAKER) BAGI OPEN INTEGRATED LABORATORY OIL) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208 (Pej.Am)
03-86560160
C1555820533