PRODUCT/RENTAL/FEES | BURSAR OFFICE
» SERVICES » RATE » PRODUCT/RENTAL/FEES

PRODUCT/RENTAL/FEES

 1. 2005 KADAR SEWAAN DAN JUALAN PAKAIAN AKADEMIK UPM KEPADA GRADUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 2. 2011 KADAR HARGA JUALAN TERNAKAN DAN TANAMAN, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
 3. 2013 KADAR HARGA PRODUK DI PUSAT SAINS MARIN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN.
 4. 2014 KADAR HARGA PRODUK DI KOMPLEKS PERKHIDMATAN MAKANAN, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 5. 2014 KADAR HARGA PRODUK DI UNIT BIODIVERSITI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 6. 2014 KADAR HARGA PRODUK DI UNIT PERUBATAN KOMPARATIF DAN TEKNOLOGI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 7. 2015 KADAR HARGA JUALAN KUDA TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 8. 2015 KADAR HARGA PRODUK LAPPRENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 9. 2017 KADAR BAHARU YURAN PENGAJIAN MASTER KESIHATAN AWAM DAN DOKTOR KESIHATAN AWAM FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
 10. 2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN MESIN PENCUCI DAN MESIN PENGERING DI RUMAH TETAMU_GUEST HOUSE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 11. 2017 KADAR CAJ BAYARAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN JKEUPM DAN IACUC
 12. 2017 KADAR CAJ HARGA RADIOFARMASEUTIKAL YANG DITAWARKAN DI PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 13. 2017 KADAR YURAN MAKMAL PERKEMBANGAN KANAK-KANAK, JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA
 14. 2017 KADAR YURAN PENGAJIAN MASTER PERUBATAN, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 15. 2017 STRUKTUR YURAN DAN PENGURUSAN YURAN PROGRAM PhD INDUSTRI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 16. 2017 KADAR HARGA HASIL PERTANIAN DI TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 17. 2018 KADAR BAHARU YURAN MAKMAL PERKEMBANGAN KANAK-KANAK, JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
 18. 2018 KADAR HARGA PENJUALAN BENIH KETAM DI INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (I-AQUAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
 19. **Kadar adalah tertakluk kepada cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang berkuatkuasa.

Updated:: 03/10/2018 [aini_abd]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160