CAJ KEMUDAHAN | BURSAR OFFICE
» SERVICES » RATE » CAJ KEMUDAHAN

CAJ KEMUDAHAN

2005 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN UNIT LOJI PEPANDU, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2006 CAJ KADAR KEMUDAHAN SEWAAN GERAI MEDAN SELERA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU

2008 CAJ KADAR KEMUDAHAN KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN LADANG, JENTERA TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU

2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN RUMAH DAN FASILITI DI PORT DICKSON, PUSAT SAINS MARIN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PUTRABIZ@KIOSK KOMPLEKS MAHASISWA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2014 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN RUANG PREMIS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEPADA ENTITI DALAMAN DAN PIHAK LUAR

2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI UNIT PERUBATAN DAN KOMPARATIF (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR RUANG GUNASAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN TANAH BAGI PROJEK LABORATORI PEMBANGUNAN USAHAWAN, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR SEWAAN RUANG TANAH UNTUK STESEN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR SEWAAN RUMAH TETAMU (GUESTS HOUSE) PUSAT ANTARABANGSA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2015 CAJ KADAR YURAN PADANG (GREEN FEES) UNIT GOLF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016 CAJ KADAR FASILITI PUSAT SUKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016 CAJ KADAR SEWAAN DEWAN SRI KENYALANG, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU

2016 CAJ KADAR SEWAAN LOT PERNIAGAAN PROJEK INTREGRASI GARDEN CAFE - KELAB MYAGROSIS FAKULTI PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016 CAJ KADAR YURAN GOLF AMAL PUSAT ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016 CAJ KADAR YURAN MAJLIS MAKAN MALAM SIRIH PULANG KE GAGANG (MAJLIS HOMECOMING), PUSAT ALUMNI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2016 KADAR CAJ KEMUDAHAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DAN PELAKSANAAN AKTIVITI DI PUSAT PENDIDIKAN HUTAN SULTAN IDRIS SHAH SISFEC FAKULTI PERHUTANAN UPM

2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DI FAKULTI PERHUTANAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2017 KADAR SEWAAN KEMUDAHAN AMALAN PENGILANGAN BAIK_GMP PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN PENGHASILAN FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL

2017 KADAR SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA INSTITUT BIOSAINS

**Kadar adalah tertakluk kepada cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang berkuatkuasa.

Updated:: 04/06/2018 [azizal]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160