DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

FEES PAYMENT METHOD
1
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
2
FEES PAYMENT METHOD
3
JOMPAY METHOD (MALAY)
4
JOMPAY METHOD
5
BANKSLIP METHOD (MALAY)
6
BANKSLIP METHOD
7
CIMBClicks METHOD (MALAY)
8
CIMBClicks METHOD
9
DIRECT DEBIT FORM

REVENUE
10
PAYMENT INFORMATION
11
CASH BOOK APPLICATION FORM
12
COUPON APPLICATION FORM
13
QUOTATION

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
14
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
15
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
16
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
17
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
18
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
19
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
20
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
21
DESCRIPTION
22
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
23
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
24
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
25
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
26
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
27
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
28
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
29
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
30
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
31
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
32
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
33
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
34
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
35
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
36
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
37
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
38
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
39
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
40
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
41
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
42
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
43
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
44
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
45
FAMS REGISTRATION FORM
46
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
47
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
48
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
49
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
50
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
51
BURSAR SCRAP PROGRAMME FORM
52
BORANG PERMOHONAN PENGGUNA ID FAMS
53
TAKLIMAT PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PADA 19.09.2017

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
54
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
55
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
56
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
57
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
58
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
59
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
60
DF005-FORMAT OF TENDER SPECIFICATION
61
DF008-FORMAT OF QUOTATION A DOCUMENT FOR SUPPLY
62
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
63
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
64
DF017- FORMAT TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
65
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
66
DF016-FORMAT OF PERFORMANCE BOND
67
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
68
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
69
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
70
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
71
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
72
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
73
DF020-LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
74
DF020-LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
75
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
76
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
77
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
78
LP001-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE TENDER
79
LP009-FORMAT OF QUOTATION B REPORT
80
LP003-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE QUOTATION A
81
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
82
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
83
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
84
SS003-CHECKLIST OF REQUEST FOR DIRECT NEGOTIATION
85
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
86
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
87
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
88
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
89
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
90
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
91
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
92
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
93
USER PROFAIL OF SISTEM ERO

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
94
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
95
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
96
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
97
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
98
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
99
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
100
COMPUTER LOAN FORM
101
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
102
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
103
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
104
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018
105
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
106
CHART
107
carta pengurusan

PEKELILING BURSAR 2017
108
PB 1/2017
109
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
110
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
111
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
112
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
113
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
114
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
115
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
116
KAEDAH PEMBAYARAN
117
MAKLUMAT BAYARAN
118
PENGUMUMAN
119
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
120
SURAT PENDAFTARAN GST
121
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

muat turun
122
PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN BAYARAN DARI PEMBEKAL - DF033/BYR

STUDENT
123
NOTIS PEMAKLUMAN PENGELUARAN KWSP SECARA ATAS TALIAN

LAMPIRAN PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018 : TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
124
PEKELILING
125
LAMPIRAN A
126
LAMPIRAN B
127
LAMPIRAN C
128
KEMBARAN A
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160