DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

FEES PAYMENT METHOD
1
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
2
FEES PAYMENT METHOD
3
JOMPAY METHOD (MALAY)
4
JOMPAY METHOD
5
BANKSLIP METHOD (MALAY)
6
BANKSLIP METHOD
7
CIMBClicks METHOD (MALAY)
8
CIMBClicks METHOD
9
DIRECT DEBIT FORM

REVENUE
10
PAYMENT INFORMATION
11
CASH BOOK APPLICATION FORM
12
COUPON APPLICATION FORM
13
QUOTATION

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
14
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
15
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
16
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
17
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
18
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
19
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
20
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
21
DESCRIPTION
22
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
23
ASET: BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
24
ASET: BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
25
ASET: BURSAR SCRAP PROGRAMME FORM
26
ASET: FAMS REGISTRATION FORM
27
ASET: BORANG PERMOHONAN PENGGUNA ID FAMS
28
ASET: BD03 DAFTAR PELUPUSAN PTJ
29
ASET: DF01 DAFTAR ASET TANPA PESANAN BELIAN
30
ASET: DF02 SURAT LANTIKAN AJKPP DAN MESYUARAT JKPP
31
ASET: DF03 SURAT KELULUSAN PELUPUSAN
32
ASET: KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
33
ASET: LP001 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH
34
ASET: LP002 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH
35
ASET: TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
36
ASET: TATACARA PENDAFTARAN FAMS
37
ASET: SE001 SENARAI PEGAWAI BERKEPAKARAN MENGIKUT JENIS ASET YANG MEMERLUKAN PEP
38
STOR: FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
39
STOR: KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
40
STOR: KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
41
STOR: KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
42
STOR: KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
43
STOR: KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
44
STOR: KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
45
STOR: KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
46
STOR: KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
47
STOR: MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
48
STOR: MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
49
STOR: MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
50
STOR: MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
51
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
52
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
53
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
54
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
55
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
56
TAKLIMAT PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PADA 19.09.2017
57
DISPOSAL MANAGEMENT WORKSHOP ON 21&22 NOVEMBER 2018

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
58
VENDOR REGISTRATION FORM
59
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
60
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
61
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
62
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
63
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
64
DF005-FORMAT OF TENDER SPECIFICATION
65
DF008-FORMAT OF QUOTATION A DOCUMENT FOR SUPPLY
66
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
67
DF007-FORMAT OF TENDER DOCUMEN FOR SUPPLY
68
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
69
DF017- FORMAT TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
70
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
71
DF016-FORMAT OF PERFORMANCE BOND
72
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
73
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
74
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
75
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
76
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
77
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
78
DF020-LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
79
DF020-LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
80
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
81
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
82
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
83
LP001-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE TENDER
84
LP009-FORMAT OF QUOTATION B REPORT
85
LP003-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE QUOTATION A
86
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
87
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
88
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
89
SS003-CHECKLIST OF REQUEST FOR DIRECT NEGOTIATION
90
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
91
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
92
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
93
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
94
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
95
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
96
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
97
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
98
CHECKLIST FOR PREPARATION IF SUPPLY/SERVICE CONTRACT
99
TENTATIVE MEETING OF JAWATANKUASA SEBUTHARGA A
100
SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN/KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
101
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
102
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ
103
DEPARTMENT CONFIRMATION FOR COMPUTER LEASING FORM

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
104
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
105
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
106
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
107
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
108
COMPUTER LOAN FORM
109
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
110
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
111
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
112
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018
113
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
114
CHART
115
carta pengurusan

PEKELILING BURSAR 2017
116
PB 1/2017
117
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
118
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
119
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
120
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
121
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
122
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
123
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
124
KAEDAH PEMBAYARAN
125
MAKLUMAT BAYARAN
126
PENGUMUMAN
127
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
128
SURAT PENDAFTARAN GST
129
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

STUDENT
130
NOTIS PEMAKLUMAN PENGELUARAN KWSP SECARA ATAS TALIAN

LAMPIRAN PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018 : TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
131
PEKELILING
132
LAMPIRAN A
133
LAMPIRAN B
134
LAMPIRAN C
135
KEMBARAN A

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)
136
PAPER DISPOSAL RECORD
137
NOTIS TATACARA PELUPUSAN KERTAS
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160