DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN BERKAITAN GST
1
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
2
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)
3
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
4
GST LIST OF SUNDRY GOODS

FEES PAYMENT METHOD
5
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
6
FEES PAYMENT METHOD
7
JOMPAY METHOD (MALAY)
8
JOMPAY METHOD
9
BANKSLIP METHOD (MALAY)
10
BANKSLIP METHOD
11
CIMBClicks METHOD (MALAY)
12
CIMBClicks METHOD
13
DIRECT DEBIT FORM

FORMAT DOKUMENTASI
14
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
15
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
16
DOKUMEN TENDER BEKALAN
17
TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
18
TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
19
TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
20
TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
21
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
22
QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
23
QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
24
QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
25
QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
26
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
27
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
28
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
29
FORMAT OF PERFORMANCE BOND
30
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
31
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)

REVENUE
32
PAYMENT INFORMATION
33
CASH BOOK APPLICATION FORM
34
COUPON APPLICATION FORM
35
QUOTATION

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
36
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
37
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
38
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
39
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
40
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
41
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
42
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
43
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
44
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
45
DESCRIPTION
46
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
47
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
48
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
49
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
50
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
51
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
52
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
53
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
54
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
55
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
56
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
57
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
58
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
59
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
60
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
61
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
62
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
63
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
64
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
65
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
66
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
67
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
68
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
69
FAMS REGISTRATION FORM
70
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
71
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
72
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
73
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
74
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
75
BURSAR SCRAP PROGRAMME FORM

DOKUMEN PEROLEHAN
76
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
77
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
78
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
79
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
80
ATTACHMENT K
81
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
82
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
83
LIST OF QUOTATION B NOTICE
84
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
85
LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
86
LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
87
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
88
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
89
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
90
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
91
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
92
PANDUAN PEROLEHAN MELALUI SISTEM PERMOHONAN PEMBELIAN (eRO)
93
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
94
BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN UNTUK PTJ
95
FORMAT BORANG PERANCANGAN TAHUNAN DAN ANGGARAN KEPERLUAN PEMBELIAN KERTAS A4
96
PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA BAGI PEROLEHAN DI BAWAH RM20,000

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
97
SUPLLY AGREEMENT
98
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING
99
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
100
SECURITY SERVICES AGREEMENT
101
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
102
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
103
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
104
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
105
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
106
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
107
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
108
COMPUTER LOAN FORM
109
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
110
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
111
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
112
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018
113
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
114
CHART
115
carta pengurusan

PEKELILING BURSAR 2017
116
PB 1/2017
117
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
118
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
119
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
120
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
121
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
122
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
123
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
124
KAEDAH PEMBAYARAN
125
MAKLUMAT BAYARAN
126
PENGUMUMAN
127
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
128
SURAT PENDAFTARAN GST
129
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

muat turun
130
PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN BAYARAN DARI PEMBEKAL - DF033/BYR
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160