DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN BERKAITAN GST
1
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
2
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)
3
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
4
GST LIST OF SUNDRY GOODS

FEES PAYMENT METHOD
5
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
6
FEES PAYMENT METHOD
7
JOMPAY METHOD (MALAY)
8
JOMPAY METHOD
9
BANKSLIP METHOD (MALAY)
10
BANKSLIP METHOD
11
CIMBClicks METHOD (MALAY)
12
CIMBClicks METHOD
13
DIRECT DEBIT FORM

FORMAT DOKUMENTASI
14
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
15
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
16
DOKUMEN TENDER BEKALAN
17
DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN
18
E-BIDDING TENDER DOCUMENT (SUPPLY)
19
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
20
DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN
21
E-BDDING QUOTATION DOCUMENT (SUPPLY)
22
E-BIDDING QUOTATION DOCUMENT (SERVICES)
23
FORMAT CAGARAN KESELAMATAN
24
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
25
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
26
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
27
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
28
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)

REVENUE
29
PAYMENT INFORMATION
30
CASH BOOK APPLICATION FORM
31
COUPON APPLICATION FORM
32
QUOTATION

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
33
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
34
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
35
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
36
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
37
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
38
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
39
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
40
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
41
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
42
DESCRIPTION
43
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
44
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
45
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
46
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
47
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
48
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
49
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
50
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
51
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
52
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
53
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
54
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
55
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
56
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
57
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
58
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
59
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
60
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
61
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
62
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
63
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
64
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
65
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
66
FAMS REGISTRATION FORM
67
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
68
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
69
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
70
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
71
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018

DOKUMEN PEROLEHAN
72
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
73
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
74
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
75
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
76
ATTACHMENT K
77
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
78
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
79
LIST OF QUOTATION B NOTICE
80
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
81
LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
82
LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
83
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
84
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
85
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
86
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
87
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
88
PANDUAN PEROLEHAN MELALUI SISTEM PERMOHONAN PEMBELIAN (eRO)
89
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
90
BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN UNTUK PTJ
91
FORMAT BORANG PERANCANGAN TAHUNAN DAN ANGGARAN KEPERLUAN PEMBELIAN KERTAS A4

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
92
SUPLLY AGREEMENT
93
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING
94
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
95
SECURITY SERVICES AGREEMENT
96
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
97
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
98
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
99
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
100
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
101
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
102
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
103
COMPUTER LOAN FORM
104
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
105
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
106
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
107
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
108
CHART

PEKELILING BURSAR 2017
109
PB 1/2017
110
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
111
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
112
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
113
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
114
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
115
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
116
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
117
KAEDAH PEMBAYARAN
118
MAKLUMAT BAYARAN
119
PENGUMUMAN
120
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
121
SURAT PENDAFTARAN GST
122
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

PAYMENT GATEWAY
123
PROCESS FLOW CHART
124
MANUAL REGISTRATION PROJECT
125
HOW TO CONNECT YOUR SYSTEM
126
EXAMPLE PROJECT WEB LINK

CAJ PERKHIDMATAN
127
2001 KADAR PERKHIDMATAN KENDERAAN JENAZAH, PUSAT ISLAM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
128
2001 KADAR PERKHIDMATAN PERUNDINGAN PAKAR KLINIKAL FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
129
2005 KADAR PERKHIDMATAN PENUNJUK AJAR MENUNGGANG KUDA, UNIT EKUIN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
130
2008 KADAR PERKHIDMATAN UJIAN SAMPEL PATALOGI MANUSIA, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
131
2010 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ MESYUARAT LAPPRENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
132
2010 KADAR PERKHIDMATAN PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
133
2011 KADAR PERKHIDMATAN KADAR CAJ BARU PET CT PUSAT PENGIMEJAN NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
134
2013 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
135
2013 KADAR PERKHIDMATAN KUMPULAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
136
2013 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PERKHIMATAN HALAL, INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
137
2014 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN DI SUPER CRITICAL FLUID CENTRE (SFC), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
138
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI VAKSIN DAN IMMUNOTERAPEUTIK (LIVES), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
139
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOTEKNOLOGI MARIN (MARSLAB), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
140
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOUBATAN MOLEKUL (MOLEMED), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
141
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI HASILAN SEMULAJADI (LHS), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
142
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA (LPKUM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
143
2014 KADAR PERKHIDMATAN MUZIUM WARISAN MELAYU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
144
2014 KADAR PERKHIDMATAN PENENTUKURAN ANALYTICAL BALANCE DAN STANDARD MASS, MAKMAL METROLOGI JISIM (MMJ), FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
145
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
146
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
147
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERUBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
148
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT KOLEKSI KULTUR MIKROB (UNiCC), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
149
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT MIKROSKOPI (EM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
150
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT PERUBATAN KOMPARATIF DAN TEKNOLOGI (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
151
2015 KADAR PERKHIDMATAN BAHARU LABORATORI PERKHIDMATAN HALAL INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
152
2015 KADAR PERKHIDMATAN LATIHAN LAPPERENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
153
2015 KADAR PERKHIDMATAN MAGNETIK RESONANS IMAGINE PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
154
2015 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ PROGRAM EDUPARK, PUTRA SCIENCE PARK, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
155
2015 KADAR PERKHIDMATAN PENYEMBELIHAN TERNAKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
156
2015 KADAR PERKHIDMATAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
157
2016 KADAR PERKHIDMATAN PERMERIKSAAN KESIHATAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
158
2016 KADAR PERKHIDMATAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR (PKP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
159
KADAR CAJ PERKHIDMATAN ANALISIS YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL PENCIRIAN BAHAN (MCL) JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR, FAKULTI KEJURUTERAAN
160
KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
161
2016 KADAR PERKHIDMATAN ANALISIS BAGI LAPAN ALATAN DI MAKMAL PERKHIDMATAN DAN MAKMAL PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UPM
162
2016 KADAR PERKHIDMATAN DAN SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA (CanRes), INSTITUT BIOSAINS
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160