DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
1
VENDOR REGISTRATION FORM
2
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
3
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
4
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
5
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
6
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
7
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
8
DF008-FORMAT OF QUOTATION A DOCUMENT FOR SUPPLY
9
DF005-FORMAT OF TENDER SPECIFICATION
10
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
11
DF007-FORMAT OF TENDER DOCUMEN FOR SUPPLY
12
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
13
DF016-FORMAT OF PERFORMANCE BOND
14
DF017- FORMAT TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
15
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
16
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
17
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
18
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
19
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
20
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
21
DF020-LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
22
DF020-LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
23
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
24
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
25
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
26
LP001-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE TENDER
27
LP009-FORMAT OF QUOTATION B REPORT
28
LP003-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE QUOTATION A
29
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
30
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
31
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
32
SS003-CHECKLIST OF REQUEST FOR DIRECT NEGOTIATION
33
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
34
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
35
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
36
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
37
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
38
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
39
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
40
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
41
CHECKLIST FOR PREPARATION IF SUPPLY/SERVICE CONTRACT
42
TENTATIVE MEETING OF JAWATANKUASA SEBUTHARGA A
43
SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN/KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT
44
E-TENDER ID REGISTRATION FORM
45
ATTACHMENT A-DECLARATION OF PUBLIC SERVANT INVOLVE IN PUBLIC PROCUREMENT
46
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (HEAVY DUTY)
47
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (STANDARD DUTY)
48
PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT
49
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL TENDER COMMITTEE
50
FORMAT OF PAPER WORK TO APPOINT CONSULTANT

KEWANGAN STAF
51
VEHICLE LOAN FORM
52
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
53
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018
54
SALARY PAY SCHEDULE FOR YEAR 2019
55
OVERTIME PAY RATE DURING PUBLIC HOLIDAY 2019
56
DF037 ARAHAN POTONGAN GAJI KEMUDAHAN PINJAMAN
57
DF038 JAWAPAN TAWARAN PINJAMAN KENDERAAN UNIVERSITI
58
DF039 PERJANJIAN PINJAMAN KENDERAAN
59
DF040 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN AL-BAI'BITHAMAN 'AJIL
60
DF042 PEMERIKSAAN KENDERAAN
61
DF048 PEMULANGAN BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN
62
DF050 SURAT KELULUSAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDERAAN SECARA ISLAM (AL-BAI 'BITHAMAN'AJIL)
63
DF051 SURAT KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN SECARA BIASA (KONVENSIONAL)
64
DF052 MAKLUMAN BAYARAN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
65
DF053 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
66
DF054 SURAT PERMOHONAN SIJIL PENILAIAN (JKR)
67
SS003 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
68
DF041 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
69
DF046 SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
70
DF056 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
71
DF057 MAKLUMAN BAYARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
72
SS004 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR

Dokumen Hasil 2017
73
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
74
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
75
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
76
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
77
KAEDAH PEMBAYARAN
78
MAKLUMAT BAYARAN
79
PENGUMUMAN
80
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
81
SURAT PENDAFTARAN GST
82
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI
83
MANUAL KERJA PENGWUJUDAN FAIL INDUK PENGHUTANG

ACCOUNTING
84
CONTOH SURAT KUASA DAN PELAKSANAAN KEWAJIPAN
85
BORANG MAKLUMAT PEMOHON PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 44(6) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1560681287